Om Stefan Winström
 
 
 
•	Är strategiinriktad men försäljnings- och resultatdriven. Inget analyserande för analysens skull. Syftet är att producera lönsamma affärer;
•	Har hands-on erfarenhet av att som VD driva företag både i upp- och nedgång, vilket har gett en vana och instinkt att fokusera på de affärskritiska frågeställningarna; 
•	Har teknisk bakgrund, kan sätta sig in i produkters och teknologiers tekniska förutsättningar;
•	Har bred erfarenhet av teknologiintensiva företag, förstår frågeställningar och problematik runt FoU; 
•	Har stor vana av internationella samarbeten, inklusive Asien;
•	Har arbetat med patent- och varumärkesstrategi och har bred erfarenhet av licensiering;
•	Har bred erfarenhet av att kommunicera med kapitalmarknaden, förstår kapitalanskaffning och kan förmedla kontakt med riskkapital;
•	Har suttit i ett flertal bolagsstyrelser.
© Winström Consulting 2011
Egen företagare sedan april 2004. Dessförinnan VD för (börsnoterade) Fly Me Europe AB , VD för Array (Printers) AB. Började på Array 1990, först som marknadschef, sedan även som informationschef. Divisions-/försäljningschef, Gambro Australia, 1986-90; produktchef, Gambro i Lund 1982-86; produktutvecklare, Mölnlycke Health Care 1980-82. Utexaminerades från Chalmers (Kemiteknik) 1978. Har universitetspoäng i både ekonomi och juridik.