IP-strategi
 
Innovation och immateriella tillgångar väger allt tyngre. 
Enligt Business Week (april 16, 2007) utgörs i storleksordningen 70-80% av totala värdet på bolagen på börsen idag av immateriella tillgångar (här IP efter eng. Intellectual Property), upp från ca. 25% för 30-40 år sedan. Att förvalta, utveckla, bygga och kapitalisera på dessa tillgångar är vad ett bolags verksamhet egentligen handlar om. Alla verksamheter borde, som en del i sin affärsplan, ha en plan för hur man skall bygga och förvalta sin IP – en IP-strategi.
Bolagets rättigheter till sina immateriella tillgångar, IPR (Intellectual Property Rights), har som funktion att stödja bolagets affärsverksamhet genom att skydda mot att konkurrenter kopierar bolagets utbud av produkter och tjänster. Detta skydd möjliggör för bolaget att differentiera sina produkter och erbjuda unik kundnytta.
Ett bolags marknadsförings- eller FoU-aktiviteter är en direkt investering i IP. En IP-strategi skall alltså beskriva hur bolaget ur ett IP-perspektiv avser dra mesta möjliga nytta av dessa investeringar och på så sätt bygga bolagets strukturkapital. 
IP-strategin ligger sedan till grund för bolagets löpande ”IP-management”.

Varumärkes- och patentstrategi
IP-strategin har i huvudsak tre delar: En generell beskrivning av IP-strategin; en patentstrategi och en varumärkesstrategi. 
Patentstrategin syftar till att skydda bolagets egna kunskap. Den skall integreras med bolagets utvecklings- och innovationsstrategi. Det som skiljer mitt sätt att arbeta med patentstrategi jämfört med patentbyråernas är att:
- Jag utgår helt och hållet från det kommersiella perspektivet: Strategin har inget egenvärde, den skall direkt eller indirekt generera mer intäkter i form av försäljning och/eller ökat värde i bolaget i form av strukturkapital.
- Jag har därför inga intressekonflikter: Jag tjänar inga pengar på att det görs patentansökningar eller patentbevakningar och har därför inget intresse att föreslå sådant om det inte har ett påtagligt och varaktigt värde för bolaget.
Varumärkesstrategin syftar till att bygga bolagets och/eller dess produkters namn till värdefulla varumärken. Ofta handlar det om att ta fram en varumärkesplattform och ett system för att handha bolagets olika varumärken. För innovation och utveckling av varumärkesstrategi samarbetar jag med varumärkesstrategerna på The Core Company.
I slutändan blir jag därför avsevärt mer kostnadseffektiv.
Jag kan bidra med:
•	Utforma en IP-strategi.
•	Kommersiell värdering av ett bolags patentportfölj, t.ex. vid ett eventuellt bolagsköp.
•	Inventering av bolagets know-how för att utvärdera förutsättningarna för, och affärsnyttan av, patent;
•	Möjligheter att utnyttja licensiering i affärsmodellen, antingen ut som ytterligare en intäktskälla/distributionskanal, eller in för att m.h.a. annan parts teknologi eller varumärke stärka sina egna produkter på marknaden;

Kontakta mig så kan jag förutsättningslöst presentera de processer och verktyg som jag använder så kan vi tillsammans se hur det skulle vara applicerbart på ert bolags behov.

Kontakt:
Winström Consulting AB
0705 69 52 04
stefan@winstromconsulting.se
http://www.thecorecompany.se/mailto:stefan@winstromconsulting.se?subject=e-post%C3%A4mnemailto:stefan@winstromconsulting.se?subject=shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2
© Winström Consulting 2011