Licensiering är en affärsmodell med stor potential...
 
.... men överenskommelserna är ofta komplexa
Licensiering kan med fördel komplettera andra affärsmodeller som har egen produktion och egna försäljningskanaler och ge ett bra extra tillskott ”på nedersta raden”. Man kan minimera investeringsbehov och kapitalbindning, vilket gör att vinstmarginalerna på licensintäkter kan bli höga. Vid ut-licensiering finns ofta ingen egen rörlig kostnad kopplad till såld produkt – hävstången är mycket stor.
Licensiering är en affärsstrategi och skall vara integrerad med bolagets övergripande strategi. Licensiering är inte något patent- och avtals-hokus pokus man överlåter åt patentbyrån och juristerna. En framgångsrik licensieringsstrategi är i högsta grad ett affärsmässigt beslut – och den kräver därför också affärsmässig planering. Avtalen gäller ofta över mycket lång tid så det gäller att upplägget är rätt från början.
Winström Consulting kan hjälpa er
I allmänhet finns ett antal situationer där ut-licensiering är av intresse och där vi är behjälpliga:
•	En egenutvecklad produkt/teknologi skall ut på marknaden. Men man har inte tid, resurser eller marknadskunskap för att bygga upp en egen heltäckande distribution. Med licensiering kan man nå hela den globala marknaden med ett minimum av egna insatser.
•	Man vet att det finns andra applikationer/marknader för sin teknologi som man inte kan eller vill ge sig in på. Med licensiering skulle man kunna nå denna marknad – men hur skall man gå tillväga? 
•	Man har ett värdefullt varumärke som man vill öka exponeringen av i syfte att ytterligare stärka märket och därmed öka bolagets totala försäljning. Vad är bästa strategin?
•	Man vill generellt generera intäkter från sin portfölj av immateriella rättigheter. Vilka möjligheter finns?
•	Man vill nyttja annan parts teknologi på sina marknad, antingen i sin process eller att integrera i sina produkter.
Vid in-licensiering är ofta frågeställningarna något enklare: Man vet vad man vill ha – det gäller "bara" att få till en bra affärsöverenskommelse.
Vi erbjuder er en licensieringsplan i tre steg:
1.	Genomförbarhetsstudie. Med utgångspunkt från marknad, produkt, teknologi, varumärke inventerar jag möjligheten att exekvera en livskraftig licensieringsstrategi. Som redskap används våra LVA (Licensing Viability Analysis). Vid inlicensiering är det centralt att genomföra en "due diligence" av licensgivarens patent/varumärke.
2.	Licensieringsstrategi. Baserat på vår LVA och på vår licensieringsstrategimall utformas en licensieringsstrategi och en handlingsplan
3.	Exekvering. Jag deltar i exekveringen av licensieringsstrategin, utformning av licensavtal, kontakt och förhandling med motparten etc., fram till lansering av produkt 

Kontakta mig så kan vi diskutera hur licensiering skulle kunna gagna er och hur vi skulle kunna bistå just er.

Kontakt:
Winström Consulting AB
0705 69 52 04
stefan@winstromconsulting.semailto:stefan@winstromconsulting.se?subject=e-post%C3%A4mnemailto:stefan@winstromconsulting.se?subject=shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1
© Winström Consulting 2011