Metodik, verktyg, processen
 
Metodiken och processen tydliggör behoven och lyfter fram styrkor och svagheter
Varje verksamhet har sin särart och sina speciella behov, men schemat nedan beskriver en typisk process för att arbeta fram den bästa affärsstrategin, och utifrån den sedan en affärsplan. I grova drag kan man dela upp den i tre faser:
1.    Nulägesanalys,
2.    Visions- och strategiutveckling, och
3.    Handlingsplan
Varje steg i processen kan ta månader – eller timmar. Tillsammans lägger vi upp schemat och ambitionsnivån. Givetvis inleder vi med att precisera problemställningen och reda ut syftet med projektet.
Vissa moment genomförs företrädesvis i form av "workshops" med ledningsgrupp och/eller styrelse.
 
© Winström Consulting 2011