Affärsutveckling med inriktning på tillväxt
 
Tillväxt är något som ...
i princip alla bolag eftersträvar, möjligtvis undantaget Systembolaget. Tillväxt är det viktigaste bidraget till att bygga värde i ett bolag. För de flesta VD är uppgiften att kreera långsiktig och lönsam tillväxt den viktigaste uppgiften.
En analys av börsen visar inte bara att bolagens värderingar bygger på tillväxt utan även att summan av förväntad tillväxt är högre än den faktiska ekonomiska tillväxten. Många bolag kommer alltså inte lyckas med sina tillväxtambitioner.
Undersökningar visar att tre utav fyra försök att expandera in i ett angränsande affärsområde misslyckas. Misslyckanden som kostar stora pengar. Till exempel så underskattas ofta svårigheterna med att expandera in på en ny geografisk marknad.
Vilka lyckas och vilka misslyckas? 
Det finns metoder att öka sannolikheten att lyckas. Genom att analysera bolagets nuvarande verksamhet och förutsättningar, och korrelera med karaktäristiken för angränsande affärsområden kan man effektivt prioritera mellan möjligheter och vidta rätt åtgärder.

Vill ni se över er strategi för tillväxt?
Eller ni kanske redan anar var expansionsmöjligheten finns men är osäker på potentialen och på rätt angreppssätt?
Jag hjälper er att kartlägga, analyser, utvärdera och prioritera ert bolags expansionsmöjligheter enligt beprövade modeller.
Jag bistår med att planera och genomföra processen med alla de kritiska momenten:
•	Förarbetet, med analys av nuläge, av potential, konkurrens och flöden; 
•	Utveckla strategialternativ och val av strategi, med risker, barriärer och framgångsfaktorer; 
•	Etablera en långsiktig vision av bolagets utveckling, identifiera barriärer och framgångsfaktorer; 
•	Formulera ovanstående i en affärsplan; 
•	Omsätta planen i praktiken.

Kontakta mig idag så kan vi diskutera hur jag skulle kunna hjälpa er.

Kontakt:
Winström Consulting AB
0705 69 52 04
stefan@winstromconsulting.semailto:stefan@winstromconsulting.se?subject=shapeimage_2_link_0
© Winström Consulting 2011