En ny affärsmöjlighet...
 
 
Ser ni en expansionsmöjlighet men vet inte hur ni skall angripa den?
Vill ni växa in i ett nytt affärsområde men har inte tid eller resurser att utvärdera och planera?
 
Jag kan bistå er.
 
© Winström Consulting 2011 Tillväxt är något som i princip alla bolag eftersträvar, möjligtvis undantaget Systembolaget. Tillväxt är det viktigaste ...(forts.)
Jag är managementkonsult med inriktning på affärsstrategi i allmänhet och strategi för tillväxt och expansion i synnerhet.
Jag hjälper med att kartlägga och utvärdera expansions- och tillväxtmöjligheter samt att utarbeta en affärsplan. Fördelen för er är ni får ett bra beslutsunderlag, ni minskar risken för felbeslut och ni sparar tid och därmed pengar. Och framförallt, ni kan komma igång med den expansion och tillväxt som ni vill ha.
Det jag tillför är både extra kompetens och extra kapacitet.
Kompetensen består av många års erfarenhet och en väl beprövad process. Det gäller att redan på ett tidigt stadium identifiera framgångsfaktorer och barriärer. Enligt mångas erfarenhet är det dessutom en fördel att få in en utomstående part som rådgivare. Någon som har med sig erfarenheter från andra områden. Som inte sitter fast i gamla hjulspår utan kan se på problematik och möjligheter med nya ögon.
Fördelen med extra kapacitet är självklar: Det är sällan som ni som är operativt engagerade i bolagets dagliga verksamhet har tillgång till den "extratid" som behövs för att göra en grundlig utvärdering och planering. Risken är att möjligheten istället rinner ut i sanden p.g.a tidsbrist.
Läs mer här om expansion och om hur man bör utvärdera och planera .
 
Verksamheter är som individer, var och en har sina behov, sina unika möjligheter och problemställningar. Kontakta mig idag så kan vi diskutera hur jag skulle kunna hjälpa er.
 
Kontakt:
Winström Consulting AB
0705 69 52 04
En affärsplan ger framförhållning och vägledning. En regional undersökning i Sverige visade nyligen ... (forts.) Licensiering är en  affärsmodell med stor potential. Men överenskommelserna är ofta komplexa ...(forts.) Kanske är lösningen på ert problem att under en begränsad period hyra in en chef utifrån. 
Då kan jag stå till tjänst. Under större delen av 2010...(forts.)