Att leda är att visa vägen...
 
Plan, vision och strategi... 
En affärsplan ger framförhållning och vägledning. 
En regional undersökning i Sverige visade nyligen att långt över hälften av företagen i området saknade affärsplan. Och i många fall går det alldeles utmärkt ändå.
Men en affärsplan ger framförhållning och vägledning. Varje bolag bör ha en uttalad vision av hur man skall se ut i framtiden och en plan för hur man skall nå dit. Annars är det svårt att få en organisation att dra åt samma håll.
Men från tid till annan kommer man i ett läge när behovet av en vision, en genomtänkt strategi och plan blir uppenbar, t.ex.:
•	Man har kommit in i en fas där ägare och/eller delar av företaget drar åt olika håll – det saknas en gemensam sammansvetsande vision över vart man är på väg och en plan över hur man skall ta sig dit.
•	Man behöver extern finansiering och investorerna kräver ett beslutsunderlag;
•	Man har en expansionsplan men den förutsätter en investering och beslutsfattarna, (styrelsen/ägarna), behöver en affärsplan som beslutsunderlag
•	Det sker en större omvälvning i branschen, kanske i form av ett nytt behov, en ny teknologi, eller en ny konkurrent. Hur skall man hantera situationen på bästa sätt?;
•	Ens egna produkter visar sig ha flera applikationsområden, vilken är den optimala strategin?;
•	En konkurrents verksamhet är till salu, är den värd att köpa?
•	Man har svårt att fortsätta växa på hemmamarknaden, hur kan man expandera internationellt?
Redan själva processen att arbeta fram planen har ett värde i sig. Många insikter får man redan i analysarbetet. Men riktigt värdefull blir den först när den omsätts i praktiken.
Ett "investment memorandum" är in princip en affärsplan men "packeterad" för målgruppen potentiella investorer. Den har därmed även en del som beskriver vilken form av värdepapper som erbjuds, värderingar och vilka antaganden som dessa bygger på, rättigheter och skyldigheter etc., den har en juridisk del som beskriver viktiga avtal, både externa och interna (med grundare och nyckelpersoner), och den beskriver olika risker för företagets utveckling som investerare bör beakta.

Jag hjälper er arbeta fram strategi och/eller affärsplan/investment memorandum 
Själv har bolagets verkställande ledning vanligtvis fullt upp med sina dagliga uppgifter och man har sällan utrymme att sätta ihop en sådan plan själv. Då kan man med fördel kalla in mig.
Enligt mångas erfarenhet är det en fördel att få in en utomstående part som rådgivare. Någon som har med sig erfarenheter från andra områden och som inte sitter fast i gamla hjulspår utan kan se på problematik och möjligheter med nya ögon.
Jag bistår med att planera och genomföra processen med alla de kritiska momenten:
•	förarbetet, med analys av både nuläge och strategimöjligheter;
•	val av strategi;
•	etablera en långsiktig vision, identifiera barriärer och framgångsfaktorer;
•	arbeta fram konkreta handlingsplaner;
•	få hela organisation att ”köpa” planen;
•	att verkligen omsätta planen i praktiken.
Jag lägger dessutom stor vikt vid att skrivet material, inklusive affärsplanen, är lättläst – vad är meningen med planen om ingen orkar läsa den eller förstår vad som står i den?

Kontakta mig idag så kan vi diskutera hur jag skulle kunna hjälpa er.

Kontakt:
Winström Consulting AB
0705 69 52 04
stefan@winstromconsulting.semailto:stefan@winstromconsulting.se?subject=shapeimage_2_link_0
© Winström Consulting 2011