Chef att hyra för tillfälligt behov
 
Lösning på ett problem.
Kanske är lösningen på ert problem att under en begränsad period ta in en chef utifrån. Det kan vara en månad eller ett år, på hel- eller deltid.
Då kan jag stå till tjänst. Under större delen av 2010 var jag tf VD på ett bolag i Göteborg, rekryterad dit av Industrifonden.
Jag har vana att snabbt kunna sätta mig in i verksamheter. Jag är resultatorienterad och har förmågan att fokusera på det viktiga. Jag ser problem som en utmaning.
Jag tar med mig ett brett upparbetat kontaktnät inom samtliga områden, ekonomi, juridik, IP, kapitalanskaffing, etc., som kan utnyttjas vid behov.
 
Kontakta mig idag så kan vi diskutera hur jag skulle kunna hjälpa er.
 
Kontakt:
Winström Consulting AB
0705 69 52 04
 
 
© Winström Consulting 2011